Meny
 

Skjønnhet med miljøfokus

Skjønnhet med miljøfokus

Foto: The Body Shop

Her er noe av det våre butikker innen skjønnhet og velvære gjør for miljøet.

Auster Salon & Academy

- Auster Salon & Academy sitt samfunnsansvar ivaretas av resirkuleringsordningene våre, og miljøbevisste valg av produkt- og tjenesteleverandører.

 

- Vi jobber med ammoniakkfrie farger, og med produsenter som leverer økologiske, biodynamiske, fornybare og resirkulerbare materialer, som eksempelvis farmasøytisk amberglass og innpakning godkjent av Forest Stewardship Council (FSC).

 

L’Occitane

- Vi utvikler produkter som er vennlige mot miljøet og menneskene som bruker dem.

 

- Produserer øko-refiller, og mye av emballasjen er laget av resirkulert eller fornybart materiale.

 

- Vi jobber kontinuerlig for å minimere karbonutslippet ved å begrense bruken av flytransport, fremme bruken av fornybar energi og transportere produktene våre via sjø, vei eller jernbane, når det er mulig.

 

- Støtter biologisk mangfold gjennom bærekraftig dyrking og økt bruk av naturlige formler: 92 % av produktene vi lanserte i 2016 inneholdt minst 90 % naturlige ingredienser, mens 57 % av produktene inneholdt over 95 % naturlige ingredienser.

 

- Kildesorterer avfall fra butikk.

 

The Body Shop

Innen 2020 vil vi nå disse målene:

 

- Bygge bio-broer for å beskytte og berike 75 millioner kvadratmeter med skog og planteliv, og hjelpe samfunn i disse områdene til å leve mer bærekraftig.

 

- Redusere miljøpåvirkningen fra butikkene våre hver gang vi pusser opp eller oppgraderer.

 

- Utvikle og lansere tre nye bærekraftige typer produktemballasje.

 

- Sikre at 100% av butikkene våre bruker fornybar eller klimanøytral energi.

 

- Redusere energibruken med 10% per år i alle butikkene våre.

 

- Sikre at 70% av emballasjen ikke inneholder fossilt brensel.

Sist endret - 15 april 2019