Destinasjonslading

Nå kan du lade din elbil på plan 4!

«Lad når du kan, ikke når du må». Her kan du lade mens du handler.

Ingen hast med å flytte bilen selv om batteriet blir fullt, ta den tiden du trenger.

Det er pr. nå totalt 14 ladeplasser tilgjengelig, 2 stk. med CHAdeMO og 12 stk. med CCS.

Vi har et åpningstilbud på 4,49,- kr/kWt

Semi-hurtig Lading:

Laderne leverer opptil 60kWt.

Ved stor pågang på laderne, leveres det ca. 30kWt i løpet av 60 minutter til din bil.

Avhengig av din batteristørrelse kan du oppnå alt fra 30 % til fulladet bil.

Ved full ladeeffekt tilgjengelig, vil det gå nesten dobbelt så fort.

Pris & Betaling:

Her kan du betale med kort. Sett i ladepluggen og gå til betalingsautomaten for å starte ladingen.

Husk at det er ladeplikt ved parkering på ladeplass.

Du betaler for mengden energi du har mottatt, uavhengig av ladeeffekten som gis fra laderen.

Pris ser du til enhver tid i betalingsautomaten.Du betaler kun for strømmen du har fått og tiden du har parkert.

Lading av elbil i parkeringsplass