Bytteguide

person med mange handleposer

Det finnes ingen lov som gir kunden rett til å bytte en vare, men mange butikker tilbyr bytterett som en service for kunden.

Hvis du ønsker å bytte en ubrukt og uskadet vare, kan du som oftest få byttet varen i den butikken den ble kjøpt i. Noen butikker har byttefrist for julegaver rett over nyttår, mange i løpet av uke 1, og enda flere lenger ut i januar. Husk å sjekke byttelappen.

Må jeg ha kvittering/byttelapp?

Spesielt i forbindelse med jul er det mange som ønsker å bytte varer.

Forbrukerkjøpsloven inneholder ingen regler som gir forbrukeren rett til å bytte varen. Dermed forutsetter bytterett at selger (butikken) tilbyr dette. Det betyr også at selger står fritt til å regulere hvordan bytte kan skje. Det gjelder for eksempel krav til dokumentasjon.

Opererer man med byttelapp, kan fremvisning av slik byttelapp være en forutsetning for bytterett. Dersom man ikke opererer med byttelapp, vil man uansett kunne kreve fremvisning av kvittering for å dokumentere at varen er kjøpt i butikken og når kjøpet ble foretatt.

Når er fristen for bytting av varer?

Når du har bestemt deg for å bytte en vare, bør du så fort som mulig ta kontakt med den aktuelle butikken.

Butikkens øvrige vilkår gjelder også ved bytting. Dersom butikken f.eks. opererer med åpent kjøp i 30 dager, gjelder dette også for julegaver. Da gjelder butikkens bytteregler, f.eks. fastsatte krav til fremvisning av kvittering.

På kvitteringen eller byttelappen står det ofte hvilken dato som er siste frist for bytting.

Hva om varen har feil eller mangler?

Hvis varen du vil bytte har en vesentlig feil eller mangel, kan du ifølge Forbrukerkjøpsloven kreve bytting eller reparasjon av varen.

Kan jeg bytte en tilbudsvare?

Har du kjøpt noe på tilbud, kan du miste retten til å bytte. Spør i butikken hvis du er usikker på om tilbudsvaren kan byttes.

Hvis du skal bytte en tilbudsvare, er det varens verdi på kjøpstidspunktet som gjelder.

Får jeg byttet varer kjøpt andre steder?

I utgangspunktet bør varen byttes i samme butikk som den er kjøpt i, men en del kjedebutikker praktiserer bytting innenfor samme kjede.

Hvilke varer byttes ikke?

Butikkene kan si nei til bytting av hygieniske artikler, kroppsnært tøy som undertøy og varer som taper seg raskt i verdi grunnet for eksempel holdbarhetsdato.

Når kan jeg få tilgodelapp?

Hvis du ikke finner en vare du ønsker å bytte til, kan du som regel få tilgodelapp. Du kan også få tilgodelapp på mellomlegget hvis du bytter til en rimeligere vare enn den du byttet inn.

Det varierer hvor lenge tilgodelappen gjelder. Dette kan du få opplyst i den aktuelle butikken.

Kan jeg be om å få pengene tilbake?

Du kan i utgangspunktet ikke kreve å få pengene tilbake når du bytter noe, men enkelte butikker praktiserer dette.

Merk at butikkens øvrige vilkår også vil gjelde ved bytting. Dersom butikken f.eks. opererer med åpent kjøp i 30 dager, gjelder dette også for julegaver. Da gjelder butikkens bytteregler, f.eks. fastsatte krav til fremvisning av kvittering.

Kilde: Oslo Handelsstands Forening